بررسی تاریخ ساسانی، بخش 52: ارتش و جنگ در روزگار ساسانیان

KyumarsBoostaniکلاوس شیپمان – فصل دیگری را در محدوده ی بحث از ساختار دولت ساسانی به سپاهی گری اختصاص می دهیم. مانند بحث درباره ی دوره ی پارتیان، در اینجا هم گزارش های مبسوط مربوط به یکدیگر را درباره ی این جنبه از دولت ساسانی در اختیار نداریم. اطلاعات ما موقوف است به اخبار پراکنده ی مختلفی که مولفین قدیم ذکر کرده اند، متون پهلوی و کشفیات پراکنده ی بیشتر بخوانید…

بررسی تاریخ ساسانی، بخش 51: ترور عمر ابن خطاب، آغاز کین خواهی ایرانیان از اعراب

KyumarsBoostaniدکتر عبدالحسین زرین کوب – توطئه قتل عمر که بعضی از ایرانیان ساکن مدینه در آن دست اندرکار بودند گواه این دعوی است (منظور از دعوی آنگونه که دربالا آمده است: سرفرود نیاوردن ایرانیان برابر اعراب و ندادن جزیه سنگین به آنان است/ادمین)، ابولولو فیروز که دو سال بعد از فتح نهاوند، عمر بر دست او کشته شد از مردم (ایرانی) نهاوند بیشتر بخوانید…

بررسی تاریخ ساسانی، بخش 50: جنگ نهاوند، ریزش ظاهری و آغاز کُمای تاریخی ایرانزمین

KyumarsBoostaniحسن پیرنیا (مشیر الدوله) – این آخرین جنگی است که یزدگرد (سوم) با مسلمین نموده، توضیح آن که یزدگرد از توقف فشون عرب در بین النهرین و اشتغال آن ها به امور داخلی استفاده کرده باز لشکری آراست و از تمام ولایاتی که به دست مسلمین نیافتاده بود کمک خواست. وقتی که مسلمین از تجهیزات یزدگرد مطلع بیشتر بخوانید…

بررسی تاریخ ساسانی، بخش 49: جنگ جلولا

KyumarsBoostaniحسن پیرنیا (مشیرالدوله) – سعد (پس از تسخیر مدائن/ادمین) در ابتدا میخواست قشون ایران را تعقیب کند، وایکن عمر به او دستور داد که تابستان را در مدائن بگذراند. بعد از چندی به سعد خبر رسید که یزدگرد در حلوان قشونی جمع کرده و درصدد جنگ است. این بود که هاشم ابن عتبه و قعقاع بن عمرو را با دوازده هزار نفر بیشتر بخوانید…

بررسی تاریخ ساسانی، بخش 48: تازیان با ایرانیان چه کردند؟ (رفتار فاتحان)

KyumarsBoostaniدکتر عبدالحسین زرین کوب – داستان هایی که در کتابها در این باب نقل کرده اند شگفت انگیز است و بسا که مایه ی حیرت و تاثر می شود. نوشته اند که فاتح سیستان، «عبدالرحمن بن سمره»، سنتی نهاد که «راسو و جژ را نباید کشت». اما گویا سوسمار خواران گرسنه چشم از خوردن راسو و جژ نیز نمیتوانستند بردارند و از بیشتر بخوانید…

بررسی تاریخ ساسانی، بخش 47: جنگ قادسیه و گشودن تیسپون، غارت پایتخت ایران زمین

KyumarsBoostaniحسن پیرنیا (مشیر الدوله) – جنگ قادسیه در 14 هجری یا 636 میلادی روی داد. قادسیه محلی بود نزدیکی کربلای معلای زمان بعد. در این جا تلاقی فریقین روی داد و جنگ سختی درگرفت که چهار روز طول کشید. روز اول به واسطه فیل ها بهره مندی با ایرانی ها بود، زیرا اسب های مسلمین چون از فیل ها وحشت بیشتر بخوانید…

بررسی تاریخ ساسانی، بخش 46: جنگ پل، نابودی لشکر اعراب به دست بهمن جادویه و سفیران عمر در تیسپون

KyumarsBoostaniحسن پیرنیا (مشیر الدوله) – تهدید حدود ایران از طرف مسلمین باعث شد که دربار ایران رستم فرخ زاد حاکم خراسان را خواسته اختیارات تامه به او برای جنگ با اعراب داد و او لشکری آراست و در تحت سرکردگی بهمن دراز ابرو (بعضی بهمن جادو نوشته اند) به آن حدود فرستاد. وقتی لشکر به نزدیکی بابل رسید به بیشتر بخوانید…

بررسی تاریخ ساسانی، بخش 45: جنگ زنجیر، جنگ های مرزی تازیان با ایرانیان

KyumarsBoostaniحسن پیرنیا (مشیر الدوله) – در سالهای 12 و 13 هجری که مطابق با 633 و 634 میلادی میشود «خالد ولید» سردار نامی مسلمین به طرف شمال حرکت و وارد نقطه ای شد که در نزدیکی خلیج فارس و کویت امروزه واقع و در آن زمان سرحد ایران شناخته شده و موسوم به «حفیر» بیشتر بخوانید…

بررسی تاریخ ساسانی، بخش 44: جنگ ذوقار، نخستین جنگ ایرانیان و اعراب و اهمیت سیاسی آن

KyumarsBoostaniحسن پیرنیا (مشیر الدوله) – اگر چه معقول است که جنگ اول اعراب با ایران مقارن این زمان جنگ قادسیه میدانند ولیکن هرگاه اثرات جنگ را در نظر گیریم، نه اختصار یا امتداد آن را، جنگ اول آن ها با ایرانی ها جنگ ذوقار است. این جنگ اگر کوچک بود، ولی اثرات مهمی بیشتر بخوانید…

بررسی تاریخ ساسانی، بخش 43: نهضت مسلمین به سوی ایران زمین

KyumarsBoostaniحسن پیر نیا (مشیر الدوله) – چنان که در ضمن تاریخ عیلام گفته شد جزیره ی عربستان از عهد بسیار قدیم متناوبا یعنی دفعه ای در هر چند قرن مردمانی را از خود بیرون داده که ممالک مجاور را گرفته و دولت هایی تشکیل داده اند. مثل مردمان سامی نژاد که در عهد بسیار قدیم به مملکت سومری ها بیشتر بخوانید…